เครื่องสกรีนเสื้อผู้ใหญ่
เครื่องสกรีนเสื้อผู้ใหญ่
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4