เครื่องสกรีนเสื้อสีอ่อน
เครื่องสกรีนเสื้อสีอ่อน
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4