เครื่องสกรีนเสื้อหมึกขาว
เครื่องสกรีนเสื้อหมึกขาว
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4