เครื่องสกรีนเสื้อ
เครื่องสกรีนเสื้อ
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4