flock transfer printing
flock transfer printing
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4