กัดกระจก

photo9.jpg

เป็นการกัดกระจกบนแก้ว อาจจะกัดแก้วเป็นโลโก้ของร้าน

Copy Right www.graphtecthai.com